Kancelaria adwokacka w Krakowie

Kompleksowa pomoc i obsługa prawna firm i osób prywatnych

prawnik

Pomożemy Państwu wybrać korzystne dla Państwa rozwiązania prawne. Udzielamy porad prawnych w dziedzinach jakimi się zajmujemy. Sporządzamy dokumenty, opinie, pisma procesowe. Poddajemy ocenie prawnej dokumenty i czynności prawne w zakresie zleconym przez mocodawcę, również w tym zakresie sporządzając opinie prawne. Występujemy przed Sądami powszechnymi reprezentując naszych mocodawców.Kancelaria prawna świadczy usługi prawne ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji takich jak: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo karne.

Oferujemy następujące formy współpracy:

• kompleksowe prowadzenie indywidualnej sprawy sądowej, w tym reprezentację przed Sądem, przygotowanie pism procesowych, uczestnictwo w negocjacjach
• doraźną współpracę polegającą na realizacji indywidualnego zlecenia klienta, obejmującą przygotowanie porady prawnej, opinii prawnej, umowy lub innego dokumentu w zleconej sprawie
• stałą współpracę, obejmującą kompleksową obsługę prawną
• jednorazowe zlecenia
adwokat

Oferujemy państwu następujące usługi prawne:

Prawo rodzinne:

• sprawy o rozwód
• sprawy o separację
• sprawy o władzę rodzicielską, pieczę i opiekę
• sprawy o alimenty, zabezpieczenie potrzeb rodziny

Prawo cywilne:

• doradztwo prawne w sprawach z zakresu głównych dziedzin prawa cywilnego
• prowadzenie spraw sądowych w pełnym zakresie

Prawo karne:

• obrona we wszelkich rodzajach spraw karnych
• obrona w zakresie prawa karnego skarbowego
Prawo gospodarcze:
• reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych